เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ทีมเคลื่อนที่เร็ว จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับนักเรียนแกนนำคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ทำการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและใส่ทีมีฟอส (เอซาย) เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณทั่วไปของโรงเรียน พร้อมกับให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักเรียนแกนนำ

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares