เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ทีมเคลื่อนที่เร็ว จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับนักเรียนแกนนำคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ทำการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและใส่ทีมีฟอส (เอซาย) เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณทั่วไปของโรงเรียน พร้อมกับให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักเรียนแกนนำ

0Shares