เมื่อวันที่ 12 – 14 มกราคม 2562 เด็กชายรัชฎ์พงศ์ ไทยราช ป.3/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “แบดมินตัน Victor @CNX Badminton Championship 2019” ณ สนามแบดมินตัน @CNX จ.เชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นชายคู่ 10 ปี

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares