เมื่อวันที่ 12 – 14 มกราคม 2562 เด็กชายรัชฎ์พงศ์ ไทยราช ป.3/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “แบดมินตัน Victor @CNX Badminton Championship 2019” ณ สนามแบดมินตัน @CNX จ.เชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นชายคู่ 10 ปี

0Shares