เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 – เอ 1

มีรายชื่อดังนี้

  • เด็กหญิงสุพิชญา ไชยมุง ป.6/1
  • เด็กหญิงดาราวดี ปุณยสุขเมธี ป.6/2
  • เด็กหญิงชนิตา คุตะเทพ ป.6/5

ผลปรากฏว่า ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4  พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท และสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 1 ชุด และได้เข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับภาค ในวันที่ 24  พฤศจิกายน 2561

[awesome-gallery id=8899]

0Shares