การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 เด็กชายพชรพล พร้อมวงศ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชายเดียว 16.85 คะแนน

0Shares