เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรภาษาจีน ได้จัดงาน “นิทรรศการเปิดประตูสู่แดนมังกร ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562” ณ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว นางสาวชนรดี กองลุน ม.6/4 และนางสาวพิมพ์ชนก กองเกิด ม.5/4 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน การกล่าวสุนทรพจน์ เต้นรีวิวประกอบ การเปิดพจนานุกรม เรียงประโยค และตอบคำถามความรู้ทั่วไปกับประเทศจีน ผลปรากฏว่า ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 400 บาท

0Shares