เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชย์บำรุง ได้จัดการแข่งขัน “ฟุตบอล ฉงซินคัพ ครั้งที่ 10” โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รุ่นคือ รุ่น 8 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรุ่น 10 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2

  [FGAL id=2651]

0Shares