คณะสื่อสารมวลชน ร่วมกับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุได้จัดการแข่งขันประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “สูงวัยวิถีใหม่” โดยมีโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดหนังสั้นจำนวน 10 โรงเรียน และโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมจำนวน 2 ทีม ผลปรากฏว่า
โรงเรียนพระหฤทัยทีม A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร
พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท หนังสั้นเรื่อง “วัยเก๋า 5 G”
ดังมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้
1. นางสาวพรพิชญา แซ่เจียม ชั้น ม.6/6
2. นางสาวภูริชญา คงมา ชั้น ม.6/6
3. นางสาวพฤกษา ไววาง ชั้น ม.6/6
โรงเรียนพระหฤทัยทีม B ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร พร้อม ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท หนังสั้น เรื่อง “ยายของฉัน”
ดังมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้
1. นางสาวกานต์รวี ปิ่นมณี ชั้น ม.4/3
2. นางสาวจิตรดา คุณนา ชั้น ม.4/3
3. นางสาวรัตนา ปอใจ ชั้น ม.4/3
 
 

0Shares