เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม “วันรพี” ขึ้น ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ดังนี้ นางสาวศิริประภา พูดตรง นางสาวอภิชญา อินตาและนางสาวทิวาพร ไทยทศวงษ์ ชั้น ม.6/1 ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีโล่รางวัล เงินรางวัล 6,000 บาทและเกียรติบัตร มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 18 โรงเรียน ครูที่ปรึกษา ครูอาทิตยา คำตั๋น

  [FGAL id=2570]

0Shares