ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดโครงการ “กล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปีที่ 12″ โดยมีการจัดการแข่งขัน “การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์” ผลปรากฎว่า นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ได้ผ่านการคัดเลือก เข้าไปแข่งขันในรอบที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ณ ศูนย์อบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  • นางสาวปฏิมาภรณ์  อบอุ่นเชย
  • นางสาวนชกร  คุ้มสดวก
  • นางสาวฐิติกานต์  แสนทิพย์

โดยมี ครูอ้อมใจ  ฉั่วริยะกุล เป็นที่ปรึกษา  ขอให้เป็นกำลังใจให้นักเรียนกลุ่มนี้ เข้ารอบต่อไปด้วย

 

0Shares