เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 ทางวัดป่าตึง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน วันกตัญญู 120 ปี หลวงปู่หล้าตาทิพย์ โรงเรียนพระหฤทัยได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้

  1. เด็กหญิงจุฬามาศ ดำรักษ์ ม.2/4 และเด็กหญิงจตุพร ศรีวิลัย ม.2/5 ได้เข้าร่วมการประกวดอาราธนาศีลและคำกรวดน้ำพื้นเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท
  2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ขันมั่น ม.3/5 ได้เข้าร่วมการประกวดสอบชิงทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท
  3. เด็กหญิงสโรชา ตื้อวรรณ ม.2/1 และเด็กหญิงนารา อยู่มากญาติ ม.2/5 ได้เข้าร่วมการประกวดกราบเบญจางคประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท

ครูที่ปรึกษา ครูเอมอร ตั้งศุภกุล

 

[awesome-gallery id=6229]

0Shares