เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 เด็กหญิงกัญณัฏฐ์ สิรรวีพัชร์ ป.2/4 ได้เข้าร่วม “มหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้ง 7 ประจำปี 2560

 

0Shares