เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม  2560 โรงเรียนพระหฤทัย ร่วมกับโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด และหัดเยอรมัน  นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ 1

[FAG id=5171]
0Shares