เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย ร่วมกับ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่  ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ และบาดทะยักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 6

[FAG id=5331]
0Shares