🐯ภาพกิจกรรมการปรุงอาหาร และมารยาทในการรับประทานอาหาร ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครับ🐅#โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่#SC#รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020