เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร  พระแม่มารีย์ ทางโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เชิญท่านผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟัง นโยบายการจัดการเรียนการสอน ระเบียบการและกำหนดการต่างๆ จากทางโรงเรียน โดยโรงเรียนได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 รอบนักเรียนพระหฤทัย ในวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สำหรับนักเรียนอนุบาล 3 ขึ้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 (ไม่มีการสอบ รอมอบตัวตามกำหนด 2 – 9 ก.ย 2560 )

[FAG id=5182]
0Shares