เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผลิตกับผลิตเจลล้างหน้า Clean& Clear ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “การดูแลตนเองเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่น” กับผลิตเจลล้างหน้า Clean& Clear ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนพระหฤทัย โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียนทุกคนได้รับผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้า Clean&Clear ฟรีคนละ 1 ชุด

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares