เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผลิตกับผลิตเจลล้างหน้า Clean& Clear ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “การดูแลตนเองเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่น” กับผลิตเจลล้างหน้า Clean& Clear ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนพระหฤทัย โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียนทุกคนได้รับผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้า Clean&Clear ฟรีคนละ 1 ชุด

0Shares