บริษัทดัชมิลล์ จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ คิดส์ ได้ร่วมกับกรมพลศึกษา จัดกิจกรรมการประกวดกระโดดเชือก ภายใต้ชื่อโครงการ “กระโดดเชือกแสนสนุก สุขภาพดี กับดัชมิลล์ คิดส์” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เน้นเรื่องสุขภาพที่ดี ทั้งนี้โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งคลิปการประกวดกระโดดเชือกเข้าร่วมการแข่งขันโดยมี ครูดวงเดือน อินทะชัย เป็นผู้ฝึกสอนครับ ขอกำลังใจให้น้อง ๆ นักกีฬากระโดดเชือกของเราด้วยนะครับ ทั้งประเภททีม และ ประเภทเดี่ยวครับ หากคลิปได้รับการอัปโหลดจากเพจของฝ่ายการประกวดแล้ว จะขอแรงจากพระหฤทัยทุกคนช่วยเข้าไปกด LIKE และ แชร์ นะครับ

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares