วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 งานกิจการนักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนพระหฤทัย​

ได้จัดกิจกรรมเวทีศักยภาพ ตามโครงการเสริมศักยภาพสู่ความเป็นสากลครั้งที่ 1/2565 โ​ดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์วรรณ​วิมล​ สุขสวัสดิ์​ ผู้​อำนวยการ​ เป็นประธานในพิธี​ ซึ่งในวันนี้มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน Cover Dance และการแสดงดนตรี​ นักเรียนได้แสดงความสามารถ​ กล้าแสดงออก​ และสร้างความสุข​ รอยยิ้มให้กับทุกคนที่เข้าร่วมงาน

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo