ข่าว ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด...

ข่าว อัพเดท

ข่าวทั้งหมด...


กิจกรรม "ป๋าเวณี ยี่เป็ง" 2563 โรงเรียนพระหฤทัย

เนื่องในวันลอยกระทง โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดกิจกรร "ป๋าเวณี ยี่เป็ง" ขึ้น