ข่าว ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด...

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ is feeling professional.

1 day 1 hour ago

📸ภาพการปฐมนิเทศครูเพื่อเตรียมความพร้อมของฝ่ายงานต่างๆ ของโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ เป็นประธาน ผ่านโปรแกรม ZOOM ครับ📡 #โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

1 day 23 hours ago

🌐 ประกาศผลการเรียน ผ่านระบบออนไลน์ masschool.net/grade/northern/sch.stu #โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ is feeling excited.

3 days 1 hour ago

📢พรุ่งนี้ทางโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ประกาศผลการเรียน ผ่านระบบออนไลน์นะครับ🌐 #โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ is feeling professional.

4 days 1 hour ago

โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมของครูพี่เลี้ยง และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ปีการศึกษา 2564 โดยช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 นักเรียนจะได้พบกับคุณครูฝึกสอน และ คุณครูพี่เลี้ยงตามรายวิชาดังกล่าวครับ (ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน และ เป็นนักเรียนที่น่ารักในคาบการเรียนการสอนของคุณครูด้วยนะครับ)👍 #โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

5 days 1 hour ago

#โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

5 days 1 hour ago

#โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

5 days 13 hours ago

#โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

5 days 18 hours ago

#โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

6 days 19 hours ago

: : ประกาศ รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 : : ** ขอให้ท่านผู้ปกครองช่วย Add เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนจาก QR Code เพื่อจะได้ติดต่อกับคุณครูประจำชั้นและติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียน # สอบถามเพิ่มเติม ชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3 ที่ คุณครูเจนจิรา ลุนละวัน 081-7831859 # สอบถามเพิ่มเติม

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ is feeling loved.

1 week 1 day ago

โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 🏩มีหอพักนักเรียนประจำด้วยนะครับ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสมัครเข้าเป็นนักเรียนประจำ ได้ที่คุณครูประจำหอพักได้เลยนะครับ💒 #โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่


No videos found matching your query.


  • เอกสารดาวน์โหลด
  • ตารางเรียน
  • ตารางสอบ