ข่าว ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด...

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ is feeling thankful.

1 day 52 minutes ago

โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอ และ พยาบาลทุกท่านครับ✌️ #โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ is feeling blissful.

2 days 52 minutes ago

👏โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564 ครับ❤️ #โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ is feeling professional.

3 days 52 minutes ago

📢สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE กลุ่มห้องเรียนนะครับ✅ #โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ is feeling professional.

4 days 52 minutes ago

📸ภาพการปฐมนิเทศครูเพื่อเตรียมความพร้อมของฝ่ายงานต่างๆ ของโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ เป็นประธาน ผ่านโปรแกรม ZOOM ครับ📡 #โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

4 days 22 hours ago

🌐 ประกาศผลการเรียน ผ่านระบบออนไลน์ masschool.net/grade/northern/sch.stu #โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ is feeling excited.

6 days 52 minutes ago

📢พรุ่งนี้ทางโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ประกาศผลการเรียน ผ่านระบบออนไลน์นะครับ🌐 #โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ is feeling professional.

1 week 52 minutes ago

โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมของครูพี่เลี้ยง และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ปีการศึกษา 2564 โดยช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 นักเรียนจะได้พบกับคุณครูฝึกสอน และ คุณครูพี่เลี้ยงตามรายวิชาดังกล่าวครับ (ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน และ เป็นนักเรียนที่น่ารักในคาบการเรียนการสอนของคุณครูด้วยนะครับ)👍 #โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

1 week 1 day ago

#โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

1 week 1 day ago

#โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

1 week 1 day ago

#โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ #SC #รักพระหฤทัยเชียงใหม่


No videos found matching your query.


  • เอกสารดาวน์โหลด
  • ตารางเรียน
  • ตารางสอบ