ข่าว ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด...


  • เอกสารเผยแพร่
  • ตารางเรียน
  • ตารางสอบ


สาระน่ารู้ : ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกล Covid-19

การป้องกันตัวเองและสังคมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 เป็นมาตรการที่ประชาชนทุกคนควรทำและให้ความร่วมมือ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคม