26 C
Chiangmai,Thailand
Tuesday, September 25, 2018

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลประเภททีมเยาวชนหญิง ในรายการ “STREET BAS 3x3 @PROM” ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 13 ปี , ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี พร้อมโล่ , เกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี พร้อมโล่...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬากอล์ฟ ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 ตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งนักกอล์ฟเยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ "ซิปูตร้า เวิลด์ จูเนียร์กอล์ฟ แชมเปียนชิป 2017" ที่สนามดาไมอินดาห์ พีไอเค คอร์ส กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 คลาสทั้งประเภทชายและหญิง ประกอบด้วย คลาส A อายุ 15-17 ปี, คลาส B อายุ 13-14 ปี, คลาส C อายุ...

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

เมื่อวันที่ 20 – 28 พฤษภาคม 2560 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง และรุ่น 16 ปีหญิง เข้าร่วมการแข่งขัน “บาสเกตบอล TOA เยาวชนและดิวิชั่น 2 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 โซนภาคเหนือตอนบน” ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย ผลปรากฏว่า รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร  และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร ผู้ฝึกสอน มาสเตอร์สมิต  ค่อยประเสริฐ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ำ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาได้ส่งตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำ คือ นางสาวภัทรกันย์ ศรียอง ชั้น ม.6/1 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในรายการ “7 th ASIAN OPEN WATER SWMIMING CHAMPIONSHIP 2017” ณ เมือง Putrajaya ประเทศ Malaysia ผลปรากฏว่า ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอน THAILAND OPEN WATER CHAMPIONSHIP 2017 ประเภท 5 กิโลเมตร

บาสเกตบอลราชมงคลโอเพ่น ครั้งที่ 7

ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ในรายการ "กีฬาบาสเกตบอลราชมงคลโอเพ่น ครั้งที่ 7" รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฏว่าทีมบาสเกตบอลโรงเรียนพระหฤทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร  โดยมีรายชื่อนักกีฬาดังต่อไปนี้ 1. ด.ญ.พิสชา สมศักดิ์  2. ด.ญ. วริศรา ประตังทะสา  3. ด.ญ. สรัลพร ประตังทะสา  4. ด.ญ. ศุภกัญญา ชัยวุฒิ 5. ด.ญ. ศุภนัดดา ชัยวุฒิ 6....

LANNA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 เด็กหญิงกัญณัฏฐ์ สิรรวีพัชร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด ในรายการ "ล้านนาเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2017" (LANNA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ POOMSE ยุวชน อายุไม่เกิน 10 ปี สายแดง แพทเทิน 7 แพทเทิน 8 Team King Phoenix Taekwondo   

การแข่งขันฟุตบอล ฉงซินคัพครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชย์บำรุง ได้จัดการแข่งขัน "ฟุตบอล ฉงซินคัพ ครั้งที่ 10" โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รุ่นคือ รุ่น 8 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรุ่น 10 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2   

รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ ลำพูนแชมป์เปี้ยนชีพ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัย ได้ส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วม “การแข่งขันว่ายน้ำ” ในรายการ "ลำพูนแชมป์เปี้ยนชีพ ครั้งที่ 11 ชิงแชมป์ภาคเหนือ" ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล ดังนี้ 1. เด็กหญิงญานิศา จูฮอง ชั้น ป.4/3 ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 7 รุ่น 10 ปี 1 เหรียญเงินและ 3 เหรียญทองแดง 2. เด็กหญิงมานิตา วิลเลียม ชั้น ป.6/3 ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 1 รุ่น 11 ปี 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ...

การแข่งขันฟุตบอล

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 นักฟุตบอลโรงเรียนพระหฤทัยได้เข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลไมโลแชมป์เปี้ยน 2016 ชิงแชมป์โซนภาคเหนือ” ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 9-10 ปี ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงิน 5,000 บาท และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลสิงห์เชียงใหม่ 2016 ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 10 ปี   

บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน "บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า สิริกิต์พระบรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2559 ในรอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ ณ โรงเรียนสตรีน่าน จ.น่าน ผลปรากฏว่าทีมบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินสดสนับสนุนทีม 5,000 บาท โดยรุ่นอายุไม่ไเกิน 15 ประกอบไปด้วย 1....
- Advertisement -

ข่าวอัพเดทล่าสุด

อัลบั้มภาพ

ปิดโหมดสีเทา