โรง เรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยฝ่ายจริยธรรมได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีการพัฒนาตนเองในด้านร่างกาย สติปัญญาและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar
แบ่งปัน
ข่าว บทความ งานแปล ประชาสัมพันธ์ ข้างต้นนี้ เขียนหรือเรียบเรียงโดย ทีมงานเว็บไซต์ของโรงเรียนพระหฤทัย หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วย ท่านสามารถแจ้งข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขข้อมูลมายังช่องทางติดต่อด้านล่าง... หรือติดต่อมายังผู้ดูแลระบบ Mobile : 084-3707379 , Line ID : 0843707379

แสดงความคิดเห็น

กรุณาโพสต์ความคิดเห็น
กรุณากรอกชื่อของคุณ