เมื่อ

วันที่ 5 กันยายน 2560 นางสาวกษมาวดี เกษมกุลทรัพย์ ม.4/1 ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมการประกวดพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “เมื่อฉันสูงวัยอย่างไรจึงจะมีคุณค่า” จัดโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ณ บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ โดยมี ครูที่ปรึกษา ครูพิริมิตร เสือน่วม

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar
แบ่งปัน
ข่าว บทความ งานแปล ประชาสัมพันธ์ ข้างต้นนี้ เขียนหรือเรียบเรียงโดย ทีมงานเว็บไซต์ของโรงเรียนพระหฤทัย หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณาโพสต์ความคิดเห็น
กรุณากรอกชื่อของคุณ