โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่

เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
เป็นโรงเรียนคาทอลิก นิกายโรมันคาทอลิค ตั้งอยู่ที่ 225 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 โทรศัพท์ 053-276-087

แบ่งปัน
ข่าว บทความ งานแปล ประชาสัมพันธ์ ข้างต้นนี้ เขียนหรือเรียบเรียงโดย ทีมงานเว็บไซต์ของโรงเรียนพระหฤทัย หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วย ท่านสามารถแจ้งข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขข้อมูลมายังช่องทางติดต่อด้านล่าง... หรือติดต่อมายังผู้ดูแลระบบ Mobile : 084-3707379 , Line ID : 0843707379

แสดงความคิดเห็น

กรุณาโพสต์ความคิดเห็น
กรุณากรอกชื่อของคุณ